Strängnäs växer - Norra Staden

Strängnäs växer - Norra Staden

 

 

Tack alla strängnäsbor m fl som i lördagen den 12.juni visade intresse och engagemang i presentationen av detaljplaneprogramförslaget för Norra Staden (f d P 10-området). Visningen skedde i Västerviken i form av ett ”öppet hus”.

 

Till er som inte var där:

Planområdet är på ca 235 ha, och beräknas fullt utbyggt om ca 50 år att ha 16.000 innevånare, d v s lika stort område och lika många innevånare som Strängnäs stad idag. Nu har vi fått rådighet över området och kan bygga upp en helt ny stadsdel norrut, vi skriver därmed ett nytt blad i Strängnäs historia.  Kommunen äger huvuddelen av marken, men vi ska ha ett gott samarbete i planeringen med övriga fastighetsägare inom planområdet, vilka är Vasallen, Pingstkyrkan och Specialfastigheter (ägare av f d milostabsbyggnaden).

 

I en plan av den här dimensionen är det oerhört viktigt att i ett tidigt skede tänka både ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart, inte minst avseende infrastrukturen. T ex måste gaturummen utformas på ett sådant sätt att framtida kollektiva trafiklösningar kan tillgodoses. Förslaget innehåller inga detaljer - de kommer i ett senare skede - utan visar förslag på vilka delar som är lämpliga att bebygga med bostäder, verksamhetslokaler och kommunal- respektive kommersiell service samt vilka delar som är lämpliga att bevara som naturmark. Till förslaget finns även en miljökonsekvensbeskrivning och en trafikutredning.

 

I Sverige har de senaste åren skett ett trendbrott när det gäller människors rörelsemönster. Tidigare var det arbetet som styrde när människor flyttade till annan ort. Idag är det boendemiljön och ortens attraktion i övrigt som styr starkare. I Norra Staden finns unika möjligheter att tillgodose behoven av en intressant och lockande boendemiljö, främst därför att där kan erbjudas sjönära lägen.

 

Min vision är att utgångspunkten ska vara en blandad bebyggelse med en levande stadsdel. Att vi tänker mångfald i fysiska former, i sociala och kulturella attraktioner samt att bebyggelsen blir stadsmässig och inte får en utglesad förortsstruktur.

 

Alla intresserade har nu möjlighet att lämna idéer/synpunkter/förslag t o m 2010-08-30. Dessa kommer sedan att sammanställas under hösten. Samrådshandlingarna finns i kommunhuset foajé, på samtliga medborgarkontor/bibliotek i kommundelarna samt givetvis på kommunens hemsida. Låt oss göra denna process till en medborgardialog värd namnet!


Margaretha Furustrand (FP)
Ordförande i Plan- och byggnämnden

 

Senaste kommentarer

29.06 | 07:25

Är så glad att den kommer till användning :) Och ännu roligare att du bästa vännen min fick läsa den för kära sonen <3

28.06 | 22:01

Den dikten har min bästa vän moniqa klintestrand skrivit, fick låna den när min son gifte sig i Thailand nyårsafton 2011

11.07 | 13:50

Ja, det var länge sedan! Ingen höjdare att nu se gamla staben i förfall - nedklottrad, sönderslagna fönster och igenvuxen tomt
Ha en bra sommar och kram!

09.07 | 18:20

Det var länge sedan vi var arbetskamrater på MB Ö. Vill bara sända en hälsning, jag är imponerad över allt du hinner med.
Kram, Ewa Sköld (Larsson)
Karlstad